वयस्क फ्लोस पिक

वयस्क फ्लोस पिक मुख्यतया दुई दाँत बिच सफा हुन्छ। जे भए पनि टुथब्रश राम्रो छ, यो अंश सफा गर्न सकिदैन। समयको साथ, अधिक र अधिक खाना रहनेछ, जसले बिस्तारै दाँत बिस्कन्छ र ठूलो हुँदै जान्छ। यो गुफा बने।

वयस्क फ्लोस पिकले दाँतको बिच ठूलो बनाउँदैन। सामान्य दुई दाँत एक अर्काबाट स्वतन्त्र छन्। यद्यपि दुई दाँतहरू मात्र एक अर्कामा निर्भर छन्, किनकि प्रत्येक दाँतको शारीरिक गतिविधिक डिग्री छ, वयस्कहरूको फ्लोस पिक सजिलै पार गर्न सक्छ!